Tato stránka používá soubory cookies ke zvýšení kvality služeb. Více informací
Skip to main content

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI NÁBOROVÉHO PROCESU

Správcem Vašich osobních údajů je Stock Plzeň – Božkov s.r.o., IČO: 279 04 636, se sídlem na adrese: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 21004 (Stock nebo my).

Osobní údaje označené hvězdičkou jsou povinné, bez jejich uvedení není možné se náboru zúčastnit.

Vaše osobní údaje, které mohou být dle platné právní úpravy vyžadovány při náboru zaměstnanců (mimo jiné Vaše jméno a příjmení, profesní zkušenosti, vzdělání, e-mailovou adresu, telefonní číslo), budou zpracovávány v souladu s právním předpisy. Pokud se rozhodnete nám o sobě sdělit doplňující informace (např. Vaši podobu), budou tyto údaje zpracovávány na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který jste se zpracováním údajů poskytl/a tím, že jste nám zaslal/a svoji náborovou přihlášku. Neposkytnutí doplňujících údajů nemá vliv na účast v náboru zaměstnanců. Nechcete-li, abychom doplňující údaje o Vás zpracovávali, ve svých dokumentech je neuvádějte.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat proto, abychom mohli vytvořit seznam kandidátů na volné pracovní pozice a dále abychom Vás mohli kontaktovat  ve věcech spojených s prováděným náborem, a to po dobu 1 roku ode dne odeslání přihlášky. Dojde-li k jakýmkoli nedorozuměním mezi Vámi a společností Stock, můžeme tyto osobní údaje zpracovávat pro potřeby vymáhání nároků a obhajoby proti vzneseným nárokům, a to na základě našeho oprávněného zájmu, v zásadě po dobu 18 měsíců od ukončení náboru, anebo déle v případě, že to vyplývá z právních předpisů.

V další fázi náboru Vás můžeme požádat o absolvování kompetenčních a jazykových testů, znalostních testů a/nebo testů zaměřených na řešení problémů, případně o předložení ukázky Vaší práce.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to bez uvedení důvodu, e-mailem zaslaným na adresu: GDPR@stockspirits.com nebo dopisem zaslaným poštou na adresu sídla Stock uvedenou výše, s přípisem „Právní oddělení“. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, jež proběhlo na základě Vašeho souhlasu ještě před jeho odvoláním. Máte také právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování a přenositelnost poskytnutých údajů, jakož i právo vznést námitku proti zpracování. Úplné informace o všech svých právech naleznete na adrese: https://www.stock.cz/cs/privacy_cookies.aspx.