Skip to main content
×

Odpovědná komunikace

SPOLEČNOST STOCK SPIRITS GROUP CHCE VYSTUPOVAT VŠUDE, KDE SE PRODÁVAJÍ A KONZUMUJÍ NAŠE PRODUKTY, JAKO SPOLEČENSKY ZODPOVĚDNÝ PODNIK. PROSAZUJEME ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP KE KONZUMACI ALKOHOLU, ABYCHOM OD JEHO PITÍ ODRAZOVALI MLADISTVÉ A POMÁHALI PŘEDCHÁZET PITÍ ALKOHOLU ZA VOLANTEM.

 

Společnost Stock Plzeň se jako největší producent lihovin v České republice snaží zvyšovat povědomí o zodpovědné konzumaci alkoholu a propagovat kulturu zodpovědného pití.

Patříme k zakládajícím členům Fóra PSR, které sdružuje hlavní producenty a distributory lihovin v zemi v boji proti nadměrné konzumaci alkoholu.

Fórum se soustředí zejména na preventivní a vzdělávací projekty zaměřené na podávání alkoholu nezletilým a na alkohol za volantem. Členové fóra se rovněž zavázali k dodržování etického kodexu, který přísně reguluje jejich reklamní činnost.

Více informací o zodpovědném pití můžete nalézt na: www.pijsrozumem.cz.