Nezbytně nutné cookies Požadovaný
Cookie Description Expires
ASP.NET_SessionId Identifikuje přítomnost uživatele na serveru. Session
smallScreen Identifikuje, zda uživatel používá mobilní zařízení. 1 Year
AllowCookies Identifikuje souhlas uživatelů s nepodstatnými (analytickými) soubory cookie. 1 Year
Volitelné cookies
Cookie Description Expires
_ga Instalovaný službou Google Analytics, vypočítává údaje o návštěvnících, relacích, kampaních a také sleduje využití webu pro analytický přehled webu. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně generované číslo pro rozpoznání jedinečných návštěvníků. 2 Years
_gid Instalovaný službou Google Analytics, ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, a zároveň vytváří analytický přehled o výkonu webových stránek. Některé z údajů, které jsou shromažďovány, zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které navštěvují anonymně. 1 Day
_gat Instalováné službou Google Universal Analytics, aby omezil rychlost požadavků a tím omezil shromažďování dat na webech s vysokou návštěvností. 1 Minute
Používání stránky bez změny nastavení prohlížeče znamená souhlas s uložením souborů cookies ve vašem zařízení a jejich použitím pro analytické a bezpečnostní účely a pro zajištění pohodlného používání stránky.
Vhodnou změnou nastavení prohlížeče můžete odstranit již uložené soubory cookies nebo blokovat ukládání nových souborů cookies. Více informací najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Grupa Stock Spirits https://www.stock.cz/cs/privacy_cookies.aspx
Skip to main content
×

Soukromí a soubory cookie

ZÁSADY SOUKROMÍ SKUPINY STOCK SPIRITS

Klademe velký důraz na ochranu a respektování soukromí.

Tyto Zásady soukromí popisují způsob, jak postupujeme s osobními údaji zpracovávanými prostřednictvím internetových stránek: www.stockspirits.com, www.stock-polska.pl, www.stock-spa.it, www.stock.sk, www.stock.cz, www.stock.hr, www.stock.ba a dalších internetových stránek Stock nebo Společností ze Skupiny Stock, které odkazují na ustanovení těchto zásad („Internetové stránky“), jakož i s osobními údaji shromažďovanými prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nebo jiných prostředků elektronické komunikace. Tyto Zásady soukromí navíc popisují, jakým způsobem postupujeme s informacemi ukládanými Internetovými stránkami a uchovávanými na vašem zařízení (i kdyby tyto informace nebyly osobními údaji).

Kromě ustanovení těchto Zásad soukromí jsou uplatňovány rovněž Zákoník, a také jiné dokumenty, o nichž se mluví v Zásadách.

 

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Jsme správcem (ve smyslu čl. 4 bod 7 GDPR) osobních údajů uživatelů Internetových stránek, včetně osob ucházejících se o práci ve společnostech skupiny Stock prostřednictvím on-line formulářů.

Můžete nás kontaktovat ve všech záležitostech, které souvisejí s zpracováním ze strany naší společnosti Vašich osobních údajů, včetně situace vyjádření nesouhlasu se zpracováváním osobních údajů a s výkonem Vám náležících práv. Můžete nás kontaktovat zasláním zprávy na adresu: gdpr@stockspirits.com

 

Co znamenají pojmy použité v těchto Zásadách?

Osobní údaje

Znamenají údaje týkající se žijících fyzických osob, které mohou být identifikovány na základě těchto údajů nebo na základě těchto údajů a jiných informací, které má správce údajů k dispozici (nebo údajů a informací, které bude moci mít k dispozici).

Ty obsahují informace o uživatelích Internetových stránek, včetně o osobách ucházejících se o práci ve Společnostech skupiny Stock prostřednictvím on-line formulářů.

Zpracování osobních údajů

Znamená každou operaci provedenou na osobních údajích, včetně jejich sběru od osob, jichž se údaje týkají, nebo jejich získávání z jiných zdrojů, jejich zápis, uchovávání, změna, předávání jiným subjektům či prozrazení.

GDPR

Znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů),

Stock

Znamená Stock Spirits Group PLC, Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0HH, United Kingdom

Společnosti skupiny Stock,

Znamená:

 • Stock Spirits (UK) Limited – Solar House, Mercury Park, Wooburn Green, Buckinghamshire HP10 0HH, Velká Británie
   
 • Stock Polska sp. z o.o. se sídlem v Lublině, Polsko, adresa: ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, Polsko
   
 • Stock Slovensko s.r.o. se sídlem v Bratislavě, Slovensko, adresa: Galvaniho 7/A 821 04 Bratislava, Slovensko
   
 • Stock Plzeň – Božkov s.r.o. se sídlem v Plzni – Božkov, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Česká republika
   
 • Stock s.r.l. se sídlem v Miláně, Itálie, adresa: Via Tucidide, 56 bis - Torre 2, 20134 Milán, Itálie
   
 • Stock BH d.o.o. se sídlem v Sarajevě, Bosna a Hercegovina, adresa: Džemala Bijedića 185/12, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina
   
 • Stock d.o.o. se sídlem v Záhřebu, Chorvatsko, adresa: Josipa Lončara 3, 10090 Záhřeb, Chorvatsko
   
 • Stock International s.r.o. se sídlem v Plzni – Božkov, Česká republika, adresa: Palírenská 641/2, 326 00, Plzeň – Božkov, Česká republika
   

My, naše

Znamená, v závislosti na kontextu, Stock anebo společnosti skupiny Stock.

Vy, Vaše

Znamená žijící fyzickou osobu, jejíž osobní údaje jsou využívány společností Stock anebo společností skupiny Stock, a tedy uživatele Internetových stránek, včetně osob ucházejících se o práci ve společnostech skupiny Stock prostřednictvím on-line formulářů.

 

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje?

V souvislosti s provozováním Internetových stránek zpracováváme Vaše osobní údaje za různými, níže popsanými, účely. V závislosti na účelu zpracování bude správcem osobních údajů – který nese odpovědnost za soulad zpracování údajů s předpisy o ochraně osobních údajů – buď Stock anebo jedna ze společností skupiny Stock.

Stock je správcem osobních údajů zpracovávaných za účelem:

 • zajištění souladu s právními omezeními reklamy a propagace alkoholických nápojů,
   
 • předplatného newsletteru,
   
 • optimalizace fungování Internetových stránek,
   
 • monitorování pohybu a zajištění správného fungování Internetových stránek,
   
 • monitorování účinnosti marketinkových kampaní,
   
 • zlepšení komfortu používání Internetových stránek,
   
 • zajištění bezpečnosti používání Internetových stránek.
   

Naopak lokální společnost Skupiny Stock je správcem osobních údajů zpracovávaných za účelem:

 • poskytnutí odpovědi na dotaz,
   
 • náboru.
   

Kromě toho jsou jak Stock, tak i společnosti skupiny Stock – každá v rámci své odpovědnosti – správci osobních údajů zpracovávaných za účelem prozkoumání a rozhodnutí o nahlášených požadavcích, stížnostech a dotazech souvisejících s výkonem práv přiznaných osobě, které se údaje týkají, na základě GDPR.

Společnosti Skupiny jsou správci údajů v rámci činností uvedených výše ve vztahu k následujícím Internetovým stránkám:

www.stock-polska.pl

www.stock-spa.it,

www.stock.sk

www.stock.cz ,

www.stock.hr

www.stock.ba

a ve vztahu k jiným internetovým stránkám, které odkazují na ustanovení těchto zásad.

Zajištění souladu s právními omezeními reklamy a propagace alkoholických nápojů

Zpracováváme osobní údaje obsahující uživatelem uvedenou státní příslušnost a uvedené datum narození za účelem zaručení, že oznámení související s reklamou a propagací alkoholických nápojů nejsou zaměřeny na nezletilé osoby. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR) na základě tuzemských předpisů ustanovujících omezení reklamy a propagace alkoholických nápojů.

Vaše údaje budou neodkladně odstraněny po úspěšném ověření věku. Samotná informace o úspěšném ověření bude uložena v paměti vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookies do ukončení relace prohlížení Internetových stránek (relační soubory cookie). Avšak, pokud kliknete na tlačítko „Pamatovat si mě na tomto zařízení“, což bude znamenat souhlas s uložením na vašem zařízení trvalého souboru cookie, bude tato informace uchovávána rovněž po dokončení relace prohlížení. V takovém případě doba jejího uložení bude činit v závislosti na prohlížených stránkách dokonce do 10 let. Použité soubory cookies pocházejí z našich internetových domén, a v této souvislosti třetí subjekty nezískávají přístup k informacím uloženým ve vašem zařízení.

Poskytnutí odpovědi na dotaz

Zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující e-mailovou adresu, telefonní číslo a veškeré údaje, které se nám rozhodnete předat při vyplňování formuláře dotazu, za účelem navázání kontaktu s Vámi, poskytnutí odpovědi na Váš dotaz nebo za účelem přijetí jiných kroků v souvislosti se zprávou, kterou jsme od Vás obdrželi. Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR), spočívající v zajištění řádné obsluhy uživatele Internetových stránek, včetně klienta.

Avšak pokud se při vyplňování formuláře dotazu rozhodnete předat nám údaje, které nemůžeme využívat s odvoláním na náš oprávněný zájem, považujeme, že zasláním dotazu souhlasíte s jejich zpracováním pro výše uvedené účely. V souvislosti s tímto je právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by z toho pro Vás vyplývaly jakékoliv nepříjemné důsledky.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí odpovědi na Váš dotaz nebo za účelem přijetí jiných kroků v souvislosti se zprávou, kterou jsme od Vás obdrželi, ne však déle než 1 rok.

Zasílání newsletteru

Vaše osobní údaje obsahující jméno, příjmení a e-mailovou adresu zpracováváme za účelem zasílání v rámci služby newsletteru průběžných korporačních informací na téma společnosti Stock Spirits Group PLC. Předpokládáme, že zapsáním se na mailing list souhlasíte se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro tyto účely. V souvislosti s tímto právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je realizace smlouvy (čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR).

Vaše údaje budou uchovávány po dobu do 2 let, ne však déle než do ukončení smlouvy.

Nábor

Zpracováváme Vaše osobní údaje obsahující jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, státní příslušnost, oblast profesních zájmů a dále veškeré jiné údaje, které se nám rozhodnete uvést přiložením aplikačních dokumentů (včetně CV) nebo vyplněním formuláře zprávy. Tyto údaje zpracováváme za účelem vytvoření seznamu kandidátů na volné pracovní pozice a dále za účelem navázání kontaktu s Vámi v záležitostech souvisejících s prováděným náborem. Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely se liší v závislosti na:

 • právním základu zaměstnání, o které se ucházíte,
   
 • rozsahu informací Vámi uvedených v aplikačních dokumentech a ve formuláři zprávy,
   
 • předpisech pracovního práva platných v jednotlivých státech.
   

Proto je právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR), Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písmeno a) GDPR) anebo oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

Poskytnutý souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by z toho pro Vás vyplývaly jakékoliv nepříjemné důsledky. Po odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje využívány v rámci prováděného náboru.

Vaše údaje budou uchovávány po dobu 1 roku ode dne, kdy jste zaslali svoje údaje prostřednictvím on-line formuláře.

Soutěže a akce

Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci námi organizovaných soutěží a akcí najdete na internetových stránkách věnovaných dané soutěži nebo akci.

Monitorování pohybu a zajištění správného fungování Internetových stránek

Používáme vaše osobní údaje, které zahrnují IP adresu, informace týkající se operačního systému a typu prohlížeče a koncového zařízení, navštívené Internetové stránky (identifikované prostřednictvím URL adres), a také jiné informace týkající se vaší aktivity na našich Internetových stránkách, včetně informací registrovaných a uchovávaných prostřednictvím souborů cookies. Tyto údaje používáme za účelem:

 • monitorování pohybu na Internetových stránkách, včetně počtu a doby trvání navštívení, kanálů generujících navštívení a zvyků týkajících se používání Internetových stránek,
   
 • zajištění správného fungování Internetových stránek, včetně přizpůsobení Internetových stránek koncovým zařízením a prohlížečům uživatelů, odhalování chyb ve fungování Internetových stránek a zrychlení vyhledávání.
   

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR) spočívající v optimalizaci potřeb, očekávání a zvyků uživatelů Internetových stránek a v zajištění účinné komunikace prostřednictvím Internetových stránek.

Vaše údaje budou uchovávány pro výše uvedené účely ne déle než jeden rok. Avšak toto se netýká identifikátorů a informací uchovávaných prostřednictvím trvalých souborů cookies s delší životností (jak je dále popsáno níže).

V souvislostí s monitorováním pohybu na internetových stránkách (a to i v souvislosti s používáním nástrojů Google Analytics) používáme unikátní identifikátory a jiné informace uchovávány v paměti vašeho zařízení prostřednictvím trvalých souborů cookies. Používány námi soubory cookies pocházejí jak z našich internetových domén, tak i z domény .google.com. Doba životnosti těchto souborů činí ne více než 2 roky. K identifikátorům a jiným uchovávaným informacím v paměti vašeho zařízení může získávat přístup společnost Google Ireland Limited.

Zlepšení komfortu používání Internetových stránek

V souvislostí se zlepšením komfortu používání Internetových stránek, včetně zabraňování opětovnému zobrazování stejných zpráv, používáme jisté informace, včetně identifikátorů, které nejsou osobními údaji. Tyto informace mohou být uchovávány v paměti vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookies. Zahrnují:

 • informaci o zobrazení obsahu těchto stránek na zařízení vybaveném malým monitorem (používáme trvalé soubory cookies, jejichž životnost je něco více než 1 rok),
   
 • informaci o zobrazení zprávy týkající se souborů cookies (používáme trvalé soubory cookies, jejichž životnost je, v závislosti na stránkách, 1 rok nebo 3 roky).
   

Použité soubory cookies pocházejí z našich internetových domén, a v této souvislosti třetí subjekty nezískávají přístup k informacím uloženým ve vašem zařízení.

Zajištění bezpečnosti používání Internetových stránek

V souvislosti se zajištěním bezpečnosti používání Internetových stránek používáme určité informace, včetně identifikátorů relací prohlížení, které jsou osobními údaji. Tyto informace mohou být uchovávány v paměti vašeho zařízení prostřednictvím souborů cookies. Právním základem pro jejich použití pro tyto účely je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR) spočívající na zajištění bezpečnosti (včetně důvěrnosti a integrity) osobních údajů odesílaných během komunikace uživatelů se servery Internetových stránek, a v rozsahu mimo naše právní povinnosti, náš právně opodstatněný zájem (čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR) spočívající na zajištění bezpečnosti komunikace uživatelů se servery Internetových stránek. Vaše údaje budou uchovávány pro výše uvedené účely po dobu odpovídající životnosti trvalých souborů cookies (jak je dále popsáno níže).

Co se týká identifikátorů relací, používáme je pro účely zajištění bezpečného přihlašování se k obsahům Internetových stránek, ke kterým je omezený přístup. Pro tento účel používáme relační soubory cookies, které pocházejí z našich internetových domén. V této souvislosti třetí subjekty nezískávají přístup k informacím uchovávaným na vašem zařízení.

Prozkoumání požadavků, stížností a dotazů souvisejících s výkonem práv osob, jichž se údaje týkají

Zpracováváme Vaše osobní údaje osahující e-mailovou adresu a také veškeré údaje, které se nám rozhodnete předat v zaslaném e-mailu, pro účely prozkoumání a rozhodnutí o Vámi nahlášených požadavcích, stížnostech a dotazech souvisejících s výkonem práv, která jsou Vám přiznána na základě GDPR, přijetí kroků v souvislosti s Vámi nahlášeným požadavkem, stížností nebo dotazem a informovat Vás o těchto krocích.  

Právním základem pro zpracovávání Vašich osobních údajů pro tyto účely je naše právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR) na základě předpisů GDPR.

Vaše údaje budou pro tyt o účely uchovávány po dobu 5 let ode dne nahlášení požadavku, stížnosti nebo dotazu.

 

Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme v následujících případech:

 • když tato povinnost vyplývá z předpisů platného práva, zejména na vyžádání státního zastupitelství, Policie a jiných státních orgánů
   
 • kdy je to nezbytné pro realizaci našich potřeb, zejména
  • právním kancelářím
  • jiným společnostem skupiny Stock
    

Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje předány dodavatelům služeb – subjektům zpracovávajícím osobní údaje na základě našeho zadání a našim jménem:

 • dodavatelům teleinformatických služeb takových jako hosting, dodání nebo údržba IT systémů a aplikací,
   
 • Google Ireland Limited, dodavateli nástrojů Google Analytics.
   

S dodavateli služeb, kterým předáváme Vaše osobní údaje, uzavíráme smlouvy, na základě kterých tito podléhají našim příkazům.

Vaše osobní údaje předáváme mimo Evropský hospodářský prostor, a to zejména do Velké Británie. Vaše údaje mohou být sdíleny, mimo jiné, se společnostmi skupiny Stock, které mají sídlo ve Velké Británii. Předávání probíhá vždy v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že jsou osobní údaje předávány subjektu nacházejícímu se ve třetí zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany, uplatňujeme vhodná ochranná opatření, včetně standardních ustanovení o ochraně osobních údajů schválených Evropskou komisí. Kopii těchto ochranných opatření můžete získat pokud nás kontaktujete na e-mailové adrese GDPR@stockspirits.com.

 

Jaká práva Vám přísluší?

Máte právo požadovat:

 • přístup ke svým osobním údajům, získání potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje využívány, získání jejich kopií a získání informací mj. o: účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích odběratelů, kterým byly nebo budou osobní údaje prozrazeny, plánované době uchovávání osobních údajů, zdroji, odkud jsme je získali (na základě čl. 15 GDPR).
   
 • kopie osobních údajů, které jste nám dodali, a jejich předání Vám nebo jinému uvedenému subjektu ve všeobecně používaném formátu, který počítače dokáží běžně zpracovat, pokud zpracováváme Vaše údaje na základě souhlasu nebo za účelem realizace smlouvy (na základě čl. 20 GDPR)
   
 • opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nesprávné (na základě čl. 16 GDPR)
   
 • výmaz všech nebo některých Vašich osobních údajů (na základě čl. 17 GDPR), pokud:
  • jste odvolali souhlas a nemáme jiný právní základ pro zpracování těchto údajů,
  • Vaše osobní údaje přestaly být nezbytné pro účely, pro které byly sebrány nebo pro které byly využívány,
  • jste vyjádřili nesouhlas, který jsme uznali jako opodstatněný,
  • jsou Vaše osobní údaje využívány v rozporu s právem
    
 • omezení zpracování Vašich osobních údajů (na základě čl. 18 GDPR), tj. zažádat, abychom zanechali jejich využívání; to se však netýká uchovávání Vašich osobních údajů, v situaci, kdy:
  • zpochybňujete správnost svých osobních údajů – pak omezíme jejich využívání na dobu, kterou potřebujeme pro prověření správnosti Vašich údajů;
  • zpochybňujete soulad využívání osobních údajů naší společností s právem;
  • nepotřebujeme již tyto údaje, ale jsou nezbytné pro Vás pro určení, domáhání se nebo obranu Vašich nároků;
  • jste vyjádřili nesouhlas s zpracováním Vašich údajů – do doby, než přijmeme rozhodnutí ohledně opodstatněnosti nesouhlasu.
    

Máte rovněž právo na:

 • vyjádřit nesouhlas z příčin souvisejících s Vaší mimořádnou situací vzhledem k zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů. V důsledku vyjádření nesouhlasu zvážíme, zda – s ohledem na mimořádnost Vaší situace – ochrana Vašich zájmů, práv a svobod převažuje nad zájmy, které realizujeme s zpracováním osobních údajů. Pokud se Váš nesouhlas ukáže jako oprávněný a neexistuje jiný právní základ pro zpracování těchto údajů, vymažeme je (na základě čl. 21 odst. 1 GDPR)
   
 • odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na jiné zpracování, které probíhá na základě jiného právního důvodu (na základě čl. 7 GDPR)
   

V případě dotazů, poznámek a žádostí týkajících se těchto Zásad soukromí za účelem odvolání souhlasu nebo uplatnění náležících práv nás kontaktujte. Můžete nás kontaktovat zasláním zprávy na adresu: gdpr@stockspirits.com

Máte rovněž právo podat stížnost k dozorčímu orgánu dle místa Vašeho zaměstnání anebo bydliště.

 

Jak můžete spravovat soubory cookies?

Soubory cookies ukládáme na vašem zařízení, pokud k tomu dáte souhlas. Toto se netýká pouze relačních a trvalých souborů cookies, které jsou nutné pro zajištění bezpečnosti používání Internetových stránek a relačních souborů cookies, které jsou nutné pro ověření věku. Souhlas můžete vyjádřit kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, umístěné v banneru týkajícím se souborů cookies, který se zobrazuje na našich internetových stránkách. Pro zapamatování Vaší volby týkající se souhlasu nebo odmítnutí souborů cookies uložíme na Vaše zařízení soubor cookies, a to na dobu maximálně 1 roku.

Pokud jde o trvale uložené soubory cookies, pomocí nichž se zapisují informace o úspěšném ověření věku (popsané výše), svůj souhlas s nimi vyjádříte kliknutím na tlačítko „Pamatovat si mě na tomto zařízení“ během procesu ověření věku.

Vhodnou změnou nastavení prohlížeče, můžete odstranit soubory cookies již uložené (např. společně s historií navštěvovaných stránek a soubory mezipaměti) nebo zablokovat ukládání nových souborů cookies. V závislosti na použitých nastaveních můžete zablokovat nebo odstranit všechny nebo pouze některé soubory cookies. Například, můžete blokovat ukládání trvalých souborů nebo souborů pocházejících z jiných webových stránek, jak i odstraňovat soubory uložené v jistém časovém rozmezí nebo během dané relace. Navíc si můžete zvolit navštěvování našich stránek v „soukromém“ režimu, který omezí rozsah údajů registrovaných počítačem.

Více informací najdete na příslušných internetových stránkách svého dodavatele prohlížeče:

Pro nalezení informací týkajících se jiných prohlížečů navštivte internetové stránky dodavatele daného prohlížeče.

 

Jakým způsobem Vás budeme informovat o změně těchto Zásad soukromí?

Všechny případné budoucí změny v našich Zásadách soukromí budou publikovány na těchto stránkách a dále budou podávány, v odpovídajících případech, elektronickou cestou osobám, jichž se údaje týkají, s uvedením důležitých informací o plánovaných změnách a o termínu jejich platnosti.